Chào mừng đến với FC Overall Team

Nyob zoo ib tsoom pooj ywg sawv daws uas tau koom nrog peb Team , peb muaj kev zoo siab txais tos nej txhua tus tsi hais tus nyob lub tsev kawm twg los tau hu tib si ua muaj lub siab xav los koom peb. Ntawm no peb yog ib pab uas tau sib koom los ntawm ntau2 lub tsev kawm xws li yog: Học viện Báo chí, Hoc viện Hành Chính, ĐH Thương Mại, ĐH Giao Thông, thiab ĐH Ngoại Thương. Tsis tas li ntawv xwb tseem muaj ntau lub tsev kawm uas yuav los koom nrog peb ntawv yog Tình đoàn kết txhua lub tsev kawm nyob Việt Nam.

Tsis tas li ntawv peb tseem yuav muaj ncaws pob nyob rau txhua2 lub tsev kawm uas yuav tau Tổ chức tsis ntev tom ntej no.


 

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...